Z vaší země není možné zadat novou objednávku. United States

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy


 
Kupující: Jméno a příjmení ………………………………………………….. Adresa ………………………………………………….. Telefon a email …………………………………………………..


 
 
Prodávající: Miroslav Synek, Nová 903, Mutěnice 69611, IČ 72563826


 
 
Vážení, dne …………………….… jsem prostřednictvím vašeho eshopu wwwshop.slips.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu. číslo daňového dokladu (faktury) …………………………………


 
Toto zboží jsem převzal(a) dne  …………………………………


 
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji od smlouvy odstupuji v plném rozsahu, tj. vracím vše, co je uvedeno na faktuře  ANO / NE *(nehodící se škrtněte) * (ANO = nevypisujte jednotlivé zboží, NE = uveďte zboží, které chcete vrátit)


 
druh zboží ………………………………….………………………………………………. značka zboží ………………………………….………………………………………………. SN zboží ………………………………….……………………………………………….
druh zboží ………………………………….………………………………………………. značka zboží ………………………………….………………………………………………. SN zboží ………………………………….……………………………………………….
druh zboží ………………………………….………………………………………………. značka zboží ………………………………….………………………………………………. SN zboží ………………………………….……………………………………………….
druh zboží ………………………………….………………………………………………. značka zboží ………………………………….………………………………………………. SN zboží ………………………………….……………………………………………….
druh zboží ………………………………….………………………………………………. značka zboží ………………………………….………………………………………………. SN zboží ………………………………….……………………………………………….
druh zboží ………………………………….………………………………………………. značka zboží ………………………………….………………………………………………. SN zboží ………………………………….……………………………………………….


 
 
Zboží vám zasílám zpět a zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny( uvedeno na daňovém dokladu) ve výši ………………….…Kč, ve prospěch mého bankovního účtu č. …………………………………………………...…,
nejpozději do 14  kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.


 
Místo……………………, dne ……………………


.............................................. (vlastnoruční podpis)


 
Přílohy: Kopie kupního dokladu